ПОДПИСЕТЕ ПЕТИЦИЯТА ЗА СПРАНЕ НА НОВА ВЪЛНА НА МИГРАЦИЯ!

Пактът за миграцията ще създаде условия за масовоо преселване на населението, главно от развиващия се свят към европейския континент.

Ще подпишете ли?

Какво съдържа пакта за миграция?

Скритите опасности на пакта

«Пактът за миграция и убежище», представен от Европейската комисия на 24 септември 2020 г., проправя Политиката на масовата миграция в Европа.

С този миграционен пакт недемократичните технократични елити в Брюксел ще прилагат принципите, обявени в недемократичния  Маракешки пакт /Глобалния договор за миграция на ООН (декември 2018 г.), който погрешно провъзгласява, че всеки човек има «право на миграция».

Под предлог «подобряване на безопасността на мигрантите», предложеният «Пакт за миграция и убежище на ЕС», ще създаде правни, логистични и политически условия, които ще позволят масово преселване на населението. Главно от развиващия се свят към европейския континент. Основавайки се на модела на Маракешкия пакт/Глобалния договор за миграция на ООН, Комисията се стреми да улесни масовата миграция, която ще наводни Европа с мигранти в безпрецедентен мащаб. Резултатът ще бъде претопяването на коренното население на Европа чрез колонизация, последваща дестабилизация, както и евентуално изчезване на европейските нации и култури.