ЕС проправя пътя за масова миграция в Европа!

Пактът за миграцията ще създаде условия за масовоо преселване на населението, главно от развиващия се свят към европейския континент.

СОЦИАЛНА МЕДИЯ